ក្មេង​៣​នាក់​បង​ប្អូន ត្រូវ​រន្ទះ​បាញ់ សន្លប់​នៅ​ក្រោម​ផ្ទះ – CEN