ម្ចាស់​ត្រូវ​ជាប់គុក ក្រោយពេល​ព្រាប​របស់ខ្លួន​ទទួលបាន​ជ័យជំនះ​ក្នុង​ការប្រឡង​ហោះហើរ ព្រោះតែ​មិន​ចេះ​…​គណិតវិទ្យា​! – CEN