ផ្ទុះ​រោងចក្រ​មួយ​នៅ​ចិន ស្លាប់ និង​របួស​ជាច្រើន​នាក់​ – CEN