លោកជំទាវម៉ែន សំអន ដឹកនាំក្រុមការងារបន្តចុះថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមយុវជន នៅស្រុកស្វាយជ្រំក្រោយឈ្នះឆ្នោតភ្លូកទឹកភ្លូកដី – CEN