អ៊ីរ៉ង់ រុស្ស៊ី ព័រ​ទុយ​ហ្គា​ល់ ចង់​ធ្វើពហិការ​ប្រាក់​ដុល្លារ​ក្នុង​ជំនួញ​ត្រីភាគី​ – CEN