យន្តហោះ​ធ្លាក់ចុះ​ទន្លេ​នៅ Sudan ខាងត្បូង បណ្ដាលឱ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​និង​របួស​១៧​នាក់​ – CEN