កាតព្វកិច្ច​និង​ការទទួលខុសត្រូវ របស់​កងទ័ព គឺ​ការអនុវត្ត​បទបញ្ជា និង​សម្រេចបាន​នូវ​ចក្ខុវិស័យ​របស់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ – CEN