មុខសញ្ញា​ជួញដូរ​សារធាតុ​ញៀន​និង​ធ្លាប់​ជាប់គុក ចំនួន​៦​នាក់ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​និង​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ​ – CEN