ស្នងការ​នគរបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នឹង​ត្រូវ​ផ្លាសប្តូរ​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​១១ កញ្ញា​នេះ​ – CEN