គិតថាមិត្តស្រី​និយាយ​លេង «ប្រគល់​បេះ​ដូង​បង​មក បើ​មិន​ចង់​ឲ្យ​អូន​បែក» ក៏​ឆ្លើយ «Ok» យ៉ាង​លឿន លទ្ធផល ១​ផ្លែ​កាំបិត​ចំ​ទ្រូង​ពុំ​នឹក​ស្មាន!! – CEN