បុរស​២​នាក់ នៅមាន​ជីវិត​បាន​ស្ទើ​ពុំ​ជឿ​បន្ទាប់ពី​ពួកគេ​ត្រូវ “​ស្នាក់នៅ​” លើដំបូល​ឡាន ៥​ថ្ងៃ ដោយសារ​ការហ៊ុមព័ទ្ធ​របស់​ក្រពើ​ទឹកប្រៃ​ – CEN