​យុវជន​ម្នាក់​ទៅ​ហែល​ទឹក​លេង បណ្តាល​ឲ្យ​លង់​ស្លាប់​ – CEN