គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​១០​កញ្ញា​ស្លាប់​៥​នាក់ របួស​៦​នាក់​ – CEN