ស្នេហា​ក្នុង​ពិភព​សត្វ ពុំ​ចាញ់​មនុស្ស​ទេ​ណា​! ត្រូវ​បំបែក​ក្រោយ​ការរួមរស់ ២០ ឆ្នាំ ខ្លាឃ្មុំ​តំបន់​ប៉ូល​ខាងជើង ឈឺចិត្ត ដេក​កើតទុក្ខ​រហូត​…​ស្លាប់​! – CEN