រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន បើក​កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ផែនទី​ឯកភាព​ការងារ​គ្រប់គ្រង​បរិស្ថាន និង​ធនធានធម្មជាតិ​សម្រាប់​អាណត្តិ​រាជរដ្ឋាភិបាល​នីតិកាល​ទី​៦ នៃ​រដ្ឋសភា​ – CEN