អនាគត​វេជ្ជបណ្ឌិត​បរិច្ចាគ​ថ្លើម​ជាង​ពាក់កណ្ដាល​ដើម្បី​សង្គ្រោះ​អ្នកគ្រូ​បង្រៀន​កាល​នៅ​បឋមសិក្សា​ – CEN