លោក Mugabe ទទួលបាន​ប្រាក់​សងជំងឺចិត្ត 10 លាន​ដុល្លារ ក្រោយពេល​លាលែង​ពីមុខ​តំណែង​ប្រធានាធិបតី​ – CEN