ញាក់សាច់​! បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​បំពង់​ដែក​បុក​ទម្លុះ​ទ្រូង​ធ្លាយ​ពី​ម្ខាង​ទៅ​ម្ខាង​យ៉ាង​សាហាវ បន្ទាប់​បើករថយន្ត​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ខ្លួនឯង​ចូល​កន្លែង​យានដ្ឋាន​ – CEN