ជាមួយ​ស្រី​ខ្លាំងណាស់​! អា​ឆើត​​ដាល់​សន្តិសុខ​ស្រី​ម្នាក់១​ដៃ​កណ្តាល​មុខ​ឡើង​វង្វេងវង្វាន់ បន្ទាប់​ណែនាំ​កុំ​ឲ្យ​បន្ត​ក្អួត​កន្លែង​ផ្លូវ​គេ​ដើរ​ទៀត (​វីដេអូ​) – CEN