ណែនាំ​ដល់​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម ក្លឹប​ឌី​ស្កូ ខារ៉ាអូខេ មិន​ត្រូវ​ចែកចាយ ប័ណ្ណ​រូបភាព​អាសអាភាស និង​អនុវត្តន៍​ច្បាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN