ណែនាំ​ដល់​មន្ត្រីនគរបាល ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង បម្រើសេវា​សាធារណៈ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ស្រប​ទៅ​នឹង​គោលនយោបាយ​ – CEN