សម្តេច​ក្រឡាហោម បែងចែក​ភារកិច្ច​ជូន​ដល់​រដ្ឋលេខាធិការ​១៨​នាក់ និង​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​៣០​នាក់​ – CEN