មហាសេដ្ឋី​Jack Ma និង​អ្នក​ស្នង​តំណែង Daniel Zhang – CEN