​នៅ​​អាណត្តិ​​ទី​​៦​ រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​​​បន្ត​ការ​ងារ​​អ​ភិ​វឌ្ឍ​​ប្រ​ទេស​​ឲ្យ​​កាន់​តែ​​រីក​ចម្រើន​​លើ​​គ្រប់​​វិ​ស័យ – CEN