គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ទៀត​ហើយ​តាម​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤ ត្រង់​ចំណុច​ចំណោត​រាម ជិត​ក្រុងព្រះសីហនុ​ – CEN