សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា​មាន​គេ​ប្រឌិត​ព័ត៌មាន​អាក្រក់​ថា​ខ្ញុំ​ស្លាប់​ដោយ​ការធ្វើឃាត​ – CEN