ចិន​៖ បើកឡាន​បំ​បុក​ហ្វូងមនុស្ស​នៅ​ហួ​ណាន បណ្ដាលឱ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​និង​របួស​៤៦​នាក់​ – CEN