បារាំង​ព្រមាន​រុស្ស៊ី​ អំពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​សង្គ្រាម​នៅ​ស៊ី​រី​ – CEN