គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​កញ្ញា កើតឡើង​១១​លើក ស្លាប់​៦​នាក់ រងរបួស​ធ្ងន់​១២​នាក់​ – CEN