ឥណ្ឌា​ចាប់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់​ដែល​សម្លាប់​អ្នកបើកបរ​រថយន្ដ​និង​ព្រូឡាន​៣៣​នាក់​ – CEN