​ម៉ូតូ និង​រថយន្ដ ប៉ះគ្នា បណ្តាល​ឲ្យ​បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់​ – CEN