​មេដឹកនាំ​កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ពិភាក្សាគ្នា​យ៉ាង​យកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើ​គំរោង​តំបន់ត្រីកោណ​ – CEN