ស្រីៗ​សូម​ប្រយ័ត្ន​ដើរ​ន្លែ​ង​ស្ងាត់​តែឯង​! កុំ​ឲ្យ​ជួប​ហេតុការណ៍​ត្រូវ​ចោរប្លន់​យ៉ាង​សាហាវ ដូច​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ស្ថិតនៅ​… – CEN