បញ្ហា​ធំៗ​បី​ចំណុច លើ​ចម្ងល់​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​ថ្ងៃ​បូកសរុប​លទ្ធផល​វេទិកា​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ពិគ្រោះ​យោបល់​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្តតាកែវ​ – CEN