លុបឈ្មោះ​តំណាងរាស្ត្រ​៥០​នាក់ ហើយ​គ​.​ជ​.​ប ទទួលស្គាល់​តំណាងរាស្ត្រ​ថ្មី​៣៨​នាក់​ – CEN