អាមេរិក ៖ ពុំគួ​រសោះ ! ស្ត្រី​ម្នាក់​បណ្តើរ​ឆ្កែ​ដើរលេង​ពេល​ថ្ងៃ​រៀប​លិច ត្រូវ​បាញ់​ស្លាប់ ​ព្រោះ​ច្រឡំនាង​ថា ជា​…​ប្រើ​ស​! – CEN