ឃើញ​គ្រាប់ផ្លោង​១២៨​គ្រាប់ នៅ​ជើង​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ បន្សល់ទុក​ពី​សម័យ​សង្ក្រាម​ – CEN