ជប៉ុន​សាកល្បង​តាក់ស៊ី​បើកបរ​ស្វ័យ​ប្រ​វ​ត្ដិ​ដំបូង​គេ​លើ​ពិភពលោក​(មានវីដេអូ) – CEN