កូន​គោ​ចម្លែក​នៅ​ឥណ្ឌា​កើតមក​មាន​ក្បាល​២ កំពុង​ពុះពារ​បន្ត​រស់​បាន​ជាង​១​ខែ​ហើយ ខណៈ​ម្ចាស់​ផ្តល់​ទឹកដោះគោ​១​ថ្ងៃ​៥​ដង (​វីដេអូ​) – CEN