រកឃើញ​កន្លែង​ផលិត ស្ករ​តោ្ន​ត​ក្លែងក្លាយ នៅ​ស្រុក​បាទី ដែលមាន​ការឃុបឃិត​ពី​មន្ត្រី​ជំនាញ​ – CEN