​ស្វែងយល់​ពី រោគសញ្ញា​នៃ​ជំងឺ រលាក​ខ្នែងពោះវៀន​ – CEN