ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ដូន​កែវ​ អស់​ជំនឿ​លើ​អាជ្ញាធរ​ក្រុង​ – CEN