ព្រោះតែ​ភ្ញៀវ​ប្រទះ​ឃើញ​កណ្តុរ​ក្នុង​ឆ្នាំង​ស៊ុប បាន​ធ្វើឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ភោជនីយដ្ឋាន​នេះ ខាត​បង់អស់​… ១៩០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN