នាយ​ប៉ុស្ដិ៍​នគរបាលរ​កា​កោង​ទី​១ សង្ស័យ​កើត​ជំងឺ​ខ្យល់គ​ ដេកស្លាប់​ក្នុង​ប៉ុស្តិ៍​ – CEN