ឆ្កែ​មួយ​ក្បាល​ជួយសង្គ្រោះ ម្ចាស់​ឲ្យ​រួច​ពី​ទោស​ជាប់ពន្ធនាគារ ៥០​ឆ្នាំ ទាំង​អយុត្តិធម៌ ដោយសារ​… – CEN