ជំនួប​កំពូល​អន្តរ​កូរ៉េ​លើក​ទី​បី ពីថ្ងៃ​ទី​១៨ ដល់​ថ្ងៃទី​២០ ខែកញ្ញា ​ ​នៅក្នុង​ក្រុង​ព្យុងយ៉ាង​ – CEN