ចាប់​ស្ត្រី​ម្នាក់ រស់​នៅ​ទីជនបទ ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន ជិត​១០០​គ្រាប់​ – CEN