ខ្លោច​ចិត្តនឹង​ស្ត្រី​ជា​ម្ដាយ​«​ពពោះ​»១៧​ឆ្នាំ​បង្កើតបាន​សភាវៈ​ចម្លែក មាន​ទាំង​ធ្មេញ និង​សក់​ – CEN