អាមេរិក​រៀបចំ​ឡើង​វិញ ប្រព័ន្ធ​ស៊ឺរ៉ែន ប្រកាសអាសន្ន បម្រុង​ទុក​សម្រាប់​ករណី​រង​ការវាយប្រហារ​ពី​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN