ការផ្លាស់ប្តូរ​រថយន្ត​ដឹកជញ្ជូន​កម្ពុជា-ថៃ នឹង​ពង្រីក​ខ្សែ​ផ្លូវ​រវាង​ខេត្ត​សុរិន្ទ សៀមរាប​កាត់​ច្រក​ឆ​ង​ចម​-​អូរ​ស្មាច់​ – CEN